Parko galerija – tai jauki patalpa, kurioje eksponuojami ir parduodami lietuvių bei užsienio dailininkų tapybos, keramikos, stiklo, grafikos, fotografijos, skulptūros ir porceliano meno kūriniai. Pageidaujant, meno kūrinius padedame pritaikyti konkrečioje aplinkoje.

Naujienlaiškis


Sekti mus

Ieškoti

Parko galerija

Linos Beržanskytės – Trembo paroda “Pradžia” ir Simono Gutausko paroda “Para” 2023 05 11 – 2023 06 01

Parko galerija šį mėnesį pristato net dvi garsių dailininkų parodas:

Linos Beržanskytės – Trembo parodą “Pradžia” ir

Simono Gutausko parodą “Para”!

Parodų atidarymas jau šį ketvirtadienį 17:30 “Parko galerijoje”(M. Valančiaus g. 6, Kaunas)

Maloniai lauksime Jūsų!

Įėjimas nemokamas 

Lina Beržanskytė Trembo gimė 1970 m. Vilniuje. 1989 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą, tapybą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus Dailės Akademiją, freskos-mozaikos specialybę.  1995 m. apgynė savo diplominį darbą (freską – sgrafitą ,,Išsiveržimas‘‘, vad. R. Dalinkevičius) baigė Akademiją ir išvyko gyventi į Vokietiją, Štutgartą. Ten surengė daug personalinių parodų, dalyvavo grupinėse parodose, kūrė freskas, pano. 2000 m. grįžo į Vilnių ir toliau čia gyvena, rengia parodas, nuo 2007 m. Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė.

Kūryba, tarsi vizualizuotas mano gyvenimo dienoraštis, apimantis įvairius periodus, išgyvenimus, patirtis. Tai manųjų regėjimų atspindžiai drobėse, kurie nutolę nuo realistiško matymo. Gal tai vaikystės sapnas, o gal mano praeito ar būsimo gyvenimo vizija, nesugalvota, bet išjausta.

Kūryba – laisvės erdvė, kurioje apsigyvena mano Vidinė Visata, o paveikslai, tos erdvės atgarsiai. Kiekvienas naujas paveikslas man pačiai tarsi apsireiškimas, kuris jau yra kūrinys, egzistuojantis savarankiškai.

Kūrybos procesas tarsi savotiškas šamanizmas: jauti, kad vykdai pranašesnės už save Dvasios apraiškas, tarsi atlikdama tarpininkės misiją, tarp paralelinių pasaulių. Juk kūrybos momentu pasireiškia ne tik pats sumanymas, idėja, impulsas, duotas iš Aukščiau, bet ir pasąmonės galia ir iš ten kylanti žinia, kurią perteikia paveikslas, kuri gyvena ir  veikia žiūrovą. Tai man natūraliausias atradimas ,stebinantis, vedantis į gylį ir Didžiąją paslaptį, kai matomas ir neregimas pasauliai susijungia ir tampa viską apjungiančia Tiesa.                                                   

Simonas Gutauskas gimė 1965 02 02 Vilniuje. 1982 m. baigė M.K Čiurlionio meno mokyklą, 1990 m.– Valstybinį dailės institutą (dab. Vilniaus dailės akademija), įgijo dailininko monumentalisto specialybę. Nuo 1999 m. priklauso Lietuvos dailininkų sąjungai. Dirba vitražo ir tapybos srityje, yra surengęs per 30 personalinių parodų Lietuvoje. Dailininko darbų yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, JAV, Švedijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Lenkijoje.

„Kurdamas aš nesistengiu nieko nustebinti, tiesiog ieškau gylio, dieviškumo ir šviesos. Mano paveikslai – erdvių, vizijų, regėjimų atspindžiai, gerokai nutolę nuo realistinio peizažo. Tapau greičiau vaikystės sapnų, praeitų ar būsimų gyvenimų fragmentus, kurie byloja, jog laiko nėra. Auksiniuose ar purpuriniuose bangelių peiliuose, žydinčiose saulėse, tirpstančiuose, tarsi vaškas, debesyse jaučiu Didžiąją Jėgą, sukūrusią mus ir viską kas mus supa.“

Šviesa. Turint omenyje, jog Simonas Gutauskas pagal išsilavinimą yra profesionalus vitražistas, nėra nieko nuostabaus, kad šviesos sąvoka jo tapyboje yra pirminė. Kaip žinia, šviesa vitraže yra svarbiausia meninės raiškos priemonė – spalvoms ji suteikia gyvybės, mistinės jėgos, pakylėja jausmus. Simono Gutausko tapyboje šviesa tarsi atkeliauja iš vitražų ir yra tas kūrinio dėmuo, kuris nulemia ne tik paveikslo nuotaiką, bet ir neretai yra kūrinio atsiradimo pretekstas. Šviesos šaltinis (dažniausiai saulės diskas įvairiu paros metu) visada yra svarbiausias kompozicijos dėmuo.

Šešėlis, kaip šviesos antonimas dailininko tapyboje taip pat nėra tik plastinės raiškos priemonė. Jis padeda atskleisti prasminę kūrinio idėją: būties ir nebūties, gėrio ir blogio, mažoro ir minoro priešpriešą. Gilaus šešėlio ir atviros šviesos kontrasto, energingo potėpio, turtingų faktūros pagalba sukuriama paveikslų atmosfera: saulėlydžio mistika, saulėtekio euforija, dienovidžio karštis… Šešėlio ir šviesos santykiais formuojama ir paveikslo kompozicinė sistema, sukuriama virpanti erdvė, nusakoma perspektyva, vaizduojamų objektų dydžiai.

Atspindžiai. Jų yra visuose Simono Gutausko paveiksluose. Atspindžiai paslaptingai mirguliuoja ne tik vandens paviršiuose, barokiniuose debesyse, bet ir autoriaus sielos peizažuose.

Dr. Danutė Zovienė

X