Parko galerija – tai jauki patalpa, kurioje eksponuojami ir parduodami lietuvių bei užsienio dailininkų tapybos, keramikos, stiklo, grafikos, fotografijos, skulptūros ir porceliano meno kūriniai. Pageidaujant, meno kūrinius padedame pritaikyti konkrečioje aplinkoje.

Naujienlaiškis


Sekti mus

Ieškoti

Privatumo ir slapukų politika

Privatumo politika

SLAPUKAI IR PRIVATUMO POLITIKA

VŠĮ „Parko galerija“ visuomet gina savo klientų privatumą, todėl šioje skiltyje pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir jos naudojimo principus.

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja VŠĮ “Parko galerija” elektroninės parduotuvės (toliau – Parkogalerija.lt) ir Parkogalerija.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3 Sutikdami su šia Privatumo politika, jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jūsų užsakymus, taip pat, kad jūsų Asmens duomenys bus perduoti mūsų partneriams, vykdantiems pristatymo paslaugas

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1 Parkogalerija.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami tik kai perkate mūsų prekes.
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3 Asmens duomenys atnaujinami jums pageidaujant.
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2 Parkogalerija.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tik šiems tikslams:
2.2.1 Apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.2.2 Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3 Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4 Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
3.1 Jei yra jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui.
3.2 Teikiant prekės pristatymo paslaugą – mūsų partneriams, teikiantiems pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Jūsų duomenų saugumo reikalavimas keliamas visiems su mumis dirbantiems paslaugų teikėjams.
3.3 Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

4. Jūsų teisės
4.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti užsakymo formoje pateiktą informaciją, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni
4.2 Susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė). Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus (arba ar visi jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
4.3 Prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu jūs neturėsite galimybės įsigyti mūsų prekių ir/ar paslaugų
4.4 Prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus
4.5 Pateikę mums prašymą raštu ar elektroniniu paštu, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus
4.6 Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:
4.6.1 Įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai arba paštu adresu M. Valančiausg. 6, LT-44275, Kaunas, Lietuvos respublika
4.6.2 Išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@parkogalerija.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.
Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.
4.7 Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

5. Slapukų naudojimas
Kas yra slapukai?
Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.
Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik, jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

5.1 Slapukų naudojimas svetainėje parkogalerija.lt

Svetainėje slapukai naudojami tam, kad nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėse, įsiminti atliktus veiksmus (pvz. svetainės kalbos pasirinkimas), pateikti Jums aktualiausią informaciją, rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai:

Slapukas                          Aprašymas                                                                                                       Galioja

PHPSESSID                        Sesijos metu suteikia galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje     Iškart po naršyklės uždarymo

__cfduid                             Paysera.com sistemos naudojanas slapukas                                              1 metus

_ga                                      fiksuoja lankomumo statistiką (naudojamas Google analytics)               2 metus

_gat                                     fiksuoja lankomumo statistiką (naudojamas Google analytics)               1 dieną

_gid                                     fiksuoja lankomumo statistiką (naudojamas Google analytics)                2 dienas

cookieconsent_status      Saugo privatumo politikos sutikimo pasirinkimą                                        1 metus

currency                             Saugo valiutos pasirinkimus                                                                           1 mėnesį

language                            Saugo kalbos pasirinkimus                                                                             1 mėnesį

5.2 Naršydami mūsų svetainėje sutinkate, kad su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose:

6. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
6.1 Parkogalerija.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu jums kiltų šia tema klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@parkogalerija.lt

 

 

Taisyklės atnaujintos 2018.05.24

X